شوهر همسرش را عکس سکسی چاق چله برای یک شام خوشمزه فراری می کند.

نمایش ها: 1309
حتی بعد از گذشت ده سال از ازدواج ، هنوز هم می توانید با همسر و با اشتیاق با همسر خود رفتار کنید. این مرد همسر خود را برای یک شام خوشمزه گره می زند و قول می دهد یک کت خز را برای مقعد بخرد. این یک چیز است که برای borscht لعنتی است ، عکس سکسی چاق چله اما الاغ خود را تعویض کنید و یک سوزنک بگیرید. به نظر می رسد که او به زودی موافقت خواهد کرد.