آنیا کری سکسپیرزن چاق برای یک مرد امتیاز می دهد.

نمایش ها: 5522
این بانوی جوان بی پروا آماده است تا به همه ثابت کند که هیچ چیز برای او غیرممکن نیست. دیوانه آنا کری که علی رغم دوستانش تصمیم به پیروزی در این استدلال گرفت ، یک امتیاز برای پیاده شدن از دست می دهد سکسپیرزن چاق و در حال حاضر در انتظار پیروزی بر او است. از این گذشته ، آنها هرگز با چنین قوطی موافق نیستند ، حتی برای غنیمت بودن.