معلم در حال لعنتی یک پسر چاق چله سکسی است.

نمایش ها: 1704
باید بین معلم و چاق چله سکسی دانش آموز فاصله وجود داشته باشد ، اما الکسیس فاکس می خواست از قوانین پیروی کند و آماده فریب یک مرد خوش تیپ جوان است. پس از آنکه معلم نوعی کلاس کارشناسی ارشد را برای او ترتیب داد ، او یک پسر را لگد می زند و در درجه اول خواسته های سیری ناپذیر خود را برآورده می کند.